Política de privacitat

Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la Fundació Pasqual Maragall. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en que es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels seus clients, socis, contactes, proveïdors i candidats i podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que la Fundació Pasqual Maragall es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 02/06/2020

 

1. Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
Fundació Privada Pasqual Maragall para la Investigació sobre l’Alzheimer, (des d’ara, la Fundació).
Carrer Wellington, 30, Barcelona (08005).
NIF núm. G-64869290
Delegat de protecció de dades: [email protected]

 

2. Identificació de tractaments

Amb quina finalitat tractarem les teves dades, amb quina legitimació ho farem i durant quant de temps les conservarem?

La Fundació tracta les teves dades en funció de les relacions de col·laboració que mantens amb nosaltres. Les dades que recollim són únicament les estrictament necessàries per gestionar les relacions establertes, i són adequades, pertinents i no excessives, limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens has de comunicar qualsevol canvi o modificació que es produeixi.

A continuació, descrivim les activitats que realitza la Fundació perquè puguis identificar a quina base de dades es tracten les teves dades personals i amb quines finalitats:

2.1. FORMULARIS WEB

Les dades personals que ens facilitis a través de qualsevol dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte indicat, es tractaran amb la finalitat d’atendre les teves consultes i sol·licituds. Quan sigui necessari, remetrem la teva petició internament al departament que escaigui perquè la gestioni correctament. Utilitzarem les teves dades per enviar-te comunicacions d’interès si t’has subscrit als nostres butlletins o has marcat la casella corresponent habilitada per a aquesta finalitat. T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected]ó: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que es considera atorgat en facilitar-nos les dades i acceptar aquesta política de protecció de dades.

Termini de supressió: les dades s’eliminaran un cop atesa la teva sol·licitud. Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.2. SOCIS I DONANTS

Les dades personals que ens facilites quan et fas soci o donant de la Fundació com a particular o empresa es tractaran amb les finalitats següents:

 • Gestionar la teva condició de soci i/o donant.

 • Atendre les teves consultes a través del web o de qualsevol altre mitjà de comunicació habitual.

 • Enviar-te comunicats d’interès sobre la Fundació, per mitjans telemàtics i convencionals.

 

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected].

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és la relació contractual que s’estableix amb el soci, el consentiment atorgat com a donant en acceptar aquesta política de protecció de dades i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades com a soci i/o donant es conservaran mentre durin les relacions de col·laboració establertes i posteriorment s’eliminaran un cop transcorreguts els terminis establerts legalment per a la prescripció d’obligacions civils, penals i fiscals.

Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.3. COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS

Tractarem les teves dades de contacte, com interessat, per mantenir-te informat sobre les activitats i projectes de la Fundació a través dels nostres butlletins i campanyes per correu electrònic quan mantinguis alguna relació de col·laboració o institucional amb la Fundació, o quan et subscriguis a algun dels nostres formularis per a aquesta finalitat, com ara:

 • Formulari “Vull estar al dia”.

 • Descàrrega de la nostra revista, guies digitals o documents d’interès.

 • El nostre blog.

 • Firmes de les campanyes de la Fundació.

 

T’informem que podràs donar-te de baixa en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected].

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment en els supòsits que t’hagis subscrit als formularis indicats, la relació contractual en els supòsits que mantinguis una relació de soci, donant o de col·laboració amb la Fundació, i l’interès legítim de la Fundació per a la promoció de les seves activitats i projectes.

Termini de supressió: les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.4. VOLUNTARIAT

Les dades personals que ens facilites quan et dones d’alta com a voluntari de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents:

 • Comunicació i gestió de voluntaris per participar en actes, activitats i esdeveniments de la Fundació com ara:

  • esdeveniments de sensibilització o captació de fons dedicats a socis on puguis participar com a voluntari.

  • activitats d’oci dedicades a les famílies de malalts d’Alzheimer en què podries participar com a voluntari.

 • Comunicats de seguiment per informar-te sobre els projectes com a voluntari i comunicacions sobre activitats d’interès de la Fundació relacionats amb el teu perfil.

 

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected].

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat en donar-te d’alta com a voluntari i l’interès legítim de l’organització per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.5. GRUPS TERAPÈUTICS

Les dades personals que ens facilites quan t’inscrius com a participant en els nostres grups terapèutics es tractaran amb les finalitats següents:

 • La creació d’un directori de persones que puguin formar part d’un grup terapèutic (cuidadors, ajudants i voluntaris).

 • L’avaluació de la idoneïtat dels candidats.

 • L’enviament d’informació sobre grups terapèutics.

 • La gestió dels grups terapèutics i les comunicacions amb tots els implicats.

 • L’enviament de comunicacions sobre activitats d’interès de la Fundació relacionades amb el teu perfil.

 

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected].

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat en apuntar-te com a participant de grups terapèutics i l’interès legítim de la Fundació per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades de contacte es conservaran mentre no ens en sol·licitis l’eliminació.

2.6. CLIENTS

Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com a client de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents: gestió de clients, venda de productes i enviament de comunicacions d’interès.Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.7. CONCURSOS I ESDEVENIMENTS

Les dades personals que ens facilites quan t’inscrius a un concurs o esdeveniment es tractaran amb les finalitats següents:

 • La gestió de l’esdeveniment (inscripcions, participació i/o votació, sortejos i activitats relacionades).

 • L’enviament d’informació relacionada amb l’esdeveniment.

 • L’enviament de comunicacions sobre futurs esdeveniments i activitats d’interès.

 

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a [email protected].

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment, que es considera atorgat en participar en el concurs o esdeveniment i l’interès legítim de la Fundació per mantenir-te’n informat.

Termini de supressió: les dades de contacte es mantindran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.8. HERÈNCIES I LLEGATS

Les dades personals que ens facilites es tractaran amb les finalitats següents:

 • Atendre les teves consultes i enviar-te informació relacionada amb la gestió d’herències i llegats a favor de la Fundació.

 • Col·laborar en els processos hereditaris com a part involucrada.

 • Gestionar els béns rebuts.

 

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment i l’obligació legal de la Fundació per gestionar-les.

Termini de supressió: les dades es conservaran per obligació legal.

2.9. PROVEÏDORS

Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions de col·laboració i/o com a proveïdor de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents:

 • Gestionar els serveis contractats: alta de proveïdors, gestió de contractes, comandes i pagaments.

 • Mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

 

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.10. OCUPACIÓ: Gestió de CV

Les dades personals que ens facilites quan ens envies o proporciones el teu CV es tractaran amb les finalitats següents:

 • La selecció de personal durant els processos que l’empresa manté oberts.

 • El manteniment d’un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a la nostra companyia i el perfil dels quals s’ajusta a les característiques sol·licitades per l’empresa.

 

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del CV.

Termini de supressió: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys i posteriorment s’eliminaran.

2.11. REGISTRE D’ACCESSOS I VISITES

Per accedir a les instal·lacions de la Fundació hauràs d’identificar-te en el registre d’accessos. La finalitat del tractament de les teves dades és dur a terme un control de visites i la gestió del personal extern amb accés a l’edifici.Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’interès legítim de la Fundació per al control d’accessos i seguretat del centre de treball.

Termini de supressió: les dades personals recollides es conservaran durant el termini màxim d’un any i posteriorment s’eliminaran.

2.12. VIDEOVIGILÀNCIA

La Fundació disposa d’un circuit tancat de càmeres de videovigilància. La finalitat del tractament de la teva imatge és la videovigilància i seguretat de les instal·lacionsLegitimació: la base legal per al tractament de la teva imatge és l’interès legítim de la Fundació per a la videovigilància i seguretat del centre de treball.

Termini de conservació: les imatges es conservaran durant el termini màxim d’un mes i posteriorment s’eliminaran.

2.13. Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP)

Les dades personals que ens dones mitjançant el “Pasqual Maragall Researchers Programme”, seran tractades per les següents finalitats:

A. REGISTRE I FORMULARIS DE SOL·LICITUD:

Dades registrades a la plataforma del Programa, correu electrònic o altres mètodes/eines.

Finalitat: gestionar les teves preguntes i sol·licituds i enviar-te comunicacions d’interès relacionades amb el programa.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment explícit, que es considera atorgat quan registres les teves dades i acceptes la política de privacitat del PMRP.

Termini de supressió: les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

B. GESTIÓ CV


Les dades personals que ens dones quan ens envies el teu CV seran tractades ambles següents finalitats:

 • Per la selecció durant els processos que el PMRP té oberts.

 • Per mantenir un fitxer amb informació curricular dels sol·licitants i dels seus equips.

 

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment explícit, que es considera atorgat amb la tramesa del teu CV.

Termini de supressió: El teu CV serà emmagatzemat per un màxim de 5 anys i serà eliminat passat aquest període, excepte per requeriments del projecte o de la beca.

3. A qui comunicarem les teves dades personals?

La Fundació comunicarà les teves dades en els supòsits següents:

Per obligació legal: a l’administració tributària per al pagament d’impostos, a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns. T’informem que les teves dades es poden cedir a l’organització BarcelonaBeta, entitat col·laboradora de la Fundació i amb la qual comparteix projectes, serveis i prestacions.

Les dades dels candidats a lloc d’empleat que han remès el seu CV es podran comunicar, en funció del seu perfil i la posició a què opti, a organitzacions, empreses o institucions d’àmbit tant nacional com internacional, amb les quals la Fundació tingui acords o preacords de col·laboració o projectes en comú, perquè puguin avaluar-ne la idoneïtat com a candidat.

Les teves dades no seran compartides a tercers per la FPM o el PMRP, excepte per motius relacionats amb el procés d’avaluació a la agencia d’avaluació externa i els membres del comitè de selecció del PMRP.

Transferència internacional de dades: la Fundació no portarà a terme cap transferència internacional de les teves dades.

 

4. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines de les seves dades s’estan tractant en una organització. A aquest efecte, la Fundació t’indica quins són els teus drets:

Dret d’accés, rectificació i supressió. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.

Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al tractament. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades. Tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat a l’entitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar davant l’autoritat de control. T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD – www.aepd.es) en cas que no s’hagi satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant en la teva sol·licitud la informació següent:

 • Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms).

 • Adreça de contacte.

 • Dret que vols exercir.

 • Dades concretes sobre les quals formules la petició.

 

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva sol·licitud i t’ho notificarem a través del mateix mitjà que hagis usat inicialment.

 

5. Quina seguretat aplica la Fundació en el tractament de les teves dades?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, la Fundació aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Política de Privacitat – Confidencialitat correu electrònic

Tots els correus enviats des del domini de la Fundació Pasqual Maragall poden contenir informació confidencial o legalment protegida i estan exclusivament dirigits a la persona o entitat destinatària. El seu contingut no constitueix un compromís per part de l’emissor. Si no ets el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no estàs autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni revelar el seu contingut. Si ha rebut un correu electrònic per error, et preguem que informis el remitent i eliminis del teu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.